POLITIKAT E KTHIMIT TË MALLIT

1- Malli që blihet nuk kthehet.

2- Kthime bëhen vetëm në rast difektesh apo gabimi të bërë nga ana e kompanisë.

– Në këtë rast, kthimi i mallit në adresen e LUXMODAMARKET dhe dërgimi i parave tek  klienti bëhet me shpenzimet e kompanisë. – Kthimi i parave bëhet në dy mënyra: duke hedhur të gjithë vlerën në bankë në numrin e llogarisë së klientit ose duke bërë një dërgesë të posaçme me të njëjtën postë.

3- Ndërrimet e mallrave bëhen duke paguar transportin klienti. Ndërrimi kushton 200 lekë.

– Proçedura e ndërrimit të mallit bëhet nëpërmjet postës që keni marrë porosinë.

– Pasi keni marrë dhe paguar pakon, dhe artkulli i ardhur nuk ju pelqen; keni problem me numrin e kepucës; problem me masën e veshjes, ju mund ta ndërroni atë. E pakëtoni në të njëjtën pako që ishte, fusni brenda faturën që kishte dhe duhet tja dorzoni të njëjtës postë private dhe që ju a ka sjellë.

Artikullin mund ta ndërroni  në numër, masë ose  ngjyrë…por duhet të ketë të njëjtën çmim dhe lloj.

4- Ndërrimin ose kthimin e artikullit mund ta bëni brenda 7 ditësh, duke filluar nga data që keni marrë porosinë.

Adresa ku duhet kthyer malli:

LUXMODAMARKET : Rruga Nikolla Tupe, Ap N 3/1, Njesia Bashkiake nr5, Tirane.

SHËRBIMI NDAJ KLIENTIT:+355699606654

kontakt@luxmodamarket.com